אודות

מי אנחנו?

'ברכת השמיטה' נוסדה בכדי לסייע ולעזור לחקלאים לקיים את מצוות השמיטה, לאור כמה מקרים של חקלאים פרטניים שהובאו לידי מנהלי 'ברכת השמיטה' על כך שקשה להם לקיים את מצוות השמיטה ובמשך שנה שלמה להשבית את הקרקע ולא לעבוד בה, הוחלט בעצת הרבנים לצאת למיזם שבו האירגון יאתר קרקעות שבעליהם לא יכול או אינו רוצה לקיים את מצוות השמיטה, ואנשי האירגון ישכרו מהם את השדה לשנת השמיטה ובכך השדה תושבת בשנה השביעית ורצון הקב"ה שארץ ישראל תושבת בשנה השביעית – יתקיים.

מה אנחנו עושים?

כחלק מההחלטה לשכור את הקרקעות הוחלט ע"י ראשי האירגון כי תינתן האפשרות לכל מבקש להצטרף לאירגון ולקחת חלק בזכות הגדולה הזאת ע"י שכירות של חלק מן הקרקע לכולם ובכך מרוויח השוכר שני זכויות ביחד. 1. את קיום המצווה בעצמה, ע"י זה שיש בבעלותו בשנה השביעית קרקע והוא משמט אותה ולא עובד בה ובכך מקיים את מצוות "והשביעית תשמטנה ונטשתה". 2. השבתה של קרקעות בארץ ישראל, שאלמלא היה שוכר אותה מן החקלאי סיכוי גבוה כי אותו חקלאי היה עובד בקרקע בשנה השביעית ולא מקיים את מצוות התורה להשבית את הקרקע.

כיצד זה מתבצע?

אנשי עמותת 'ברכת השמיטה' שכרו קרקעות באזור חצור למשך שנת השמיטה, כל מצטרף בזמן השיחה עם הנציג מאשר את דבר השכירות מולנו ואנו נשלח אליו חוזה שכירות חתום למשך שנה, עם תעודה מפוארת המאשרת כי המצטרף מקיים מצוות שמיטה.
ובכך יזכה המצטרף לברכות המובטחות בתורה למקיימי מצוות השביעית "וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית".