על הקרקע

סיפורה של חלקת האדמה הזאת הוא סיפורה המרגש של משפחת אבן חי, אבי המשפחה אברהם אבן חן הינו דור שישי בארץ של מייסדי העיר חצור. לאברהם יש מספר חלקות אדמה באזור חצור, בהם הוא משקיע את כל כולו למען הצלחת הגידולים. בנו של אברהם, זכה והתקרב יותר ליהדות והתחיל לשמור תורה ומצוות. לבן היה קשה לשכנע את אביו אברהם לקיים את מצוות השמיטה, כי קשה נסיון השמיטה של לא לעבוד בשדה במשך שנה שלמה.
ופה נכנסה לתמונה "ברכת השמיטה" אשר הביא למשפחת אבן-חן את הפיתרון המושלם. אנחנו נשכור מהם את השדה, ובכך אברהם לא יפסיד את כספו, אבל אנחנו לא נעבוד בקרקע ונשבית אותה למשך שנה ובכך בשדה לא יעבדו במשך השנה כפי שביקש בנו.

אבל אנחנו לא יכולים לעשות זאת בלעדיכם, אנחנו חייבים אתכם איתנו בכדי שנוכל להשבית קרקע בארץ ישראל כפי רצון הקב"ה - שהקרקעות בארץ יושבתו בשנת השמיטה. ובכך גם אתם תקיימו את מצוות השמיטה בעצמכם.